9 เมษายน 2562 เก็บค่าธรรมเนียม "รถปล่อยมลพิษ" กลางกรุงลอนดอน

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/279121

กรุงลอนดอนของอังกฤษเริ่มบังคับใช้มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษ โดยผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซล อายุมากกว่า 4 ปี และยานพาหนะเครื่องยนต์เบนซิน อายุมากกว่า 13 ปี จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 521 บาท เพื่อขับขี่รถเข้ามาในพื้นที่ใจกลางเมือง ซึ่งถือเป็นเขตปล่อยมลพิษระดับต่ำมาก ส่วนยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก และรถโดยสารนักท่องเที่ยว ที่มีอายุการใช้งานเกินกำหนดดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวันละ 4,170 บาท ขณะที่รถแท็กซี่สีดำไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้ถนนในช่วงการจราจรหนาแน่นในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จำนวน 480 บาท สำหรับมาตรการจัดตั้งเขตปล่อยมลพิษระดับต่ำมากนี้จะขยายครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงลอนดอนชั้นใน ภายในเดือนตุลาคมปี 2564 ถือเป็นหนึ่งในมาตรการลดมลพิษทางอากาศที่เข้มงวดมากที่สุดในโลก โดยมียานพาหนะได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้วันละ 100,000 คัน จากผลการศึกษาทางวิชาการ พบว่า คุณภาพอากาศต่ำเป็นสาเหตุให้ประชาชนในกรุงลอนดอนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถึงปีละกว่า 1,000 คน